مبلغ ویزا فقط به صورت ارزی دریافت میشود
*دلار جدید و بالای سال ۲۰۰۹ 

*یورو بدون تاخوردگی و خط خوردگی
*ویزا امارات ( با نرخ روز حواله محاسبه میشود)

اطلاعات ویزا ۱

اطلاعات ویزا ۲

اطلاعات ویزا ۳

اطلاعات ویزا ۴

اطلاعات ویزا ۵

اطلاعات ویزا ۶

 همین حالا تماس بگیرید

۰۲۱-۴۱۳۰۲۳۴۵

۰۲۱-۴۱۳۰۲۳۴۶