تورهای فلایتیو

بهترین تورهای خارجی را با فلایتیو تجربه کنید

همین حالا تماس بگیرید

۰۲۱-۴۱۵۰۱

فلایتیو

تورهای خارجی

تومان2,680,000

7 شب

پرواز ماهان روزانه
تومان2,840,000

7 شب

پرواز ماهان - اعتبار تا پایان آذرماه
تومان2,500,000

7 شب

پرواز ماهان - اعتبار تا پایان آذر ماه
تومان2,760,000

7 شب

پرواز ماهان - اعتبار تا پاپان آذرماه
تومان2,440,000

7 شب

پرواز ماهان - اعتبار تا پایان آذر ماه
تومان2,440,000

7 شب

پرواز ماهان - اعتبار تا پایان آذر ماه
تومان2,695,000

7 شب

دهلی + آگرا + جیپور
تومان6,990,000

6 روزه

پرواز قطری
تومان1,820,000

8 روزه

پرواز ماهان

همین حالا تماس بگیرید

۰۲۱-۴۱۵۰۱